lördag 8 mars 2008

tankar på kvinnodagen

Kvinnodagen är en dag att fira människan kvinna.
En dag att minnas forna framsteg och samla kraft till nya.
En dag att bära med sig resten av årets all dagar.
Från början, tidigt 1900-tal, var denna dag tänkt som ett stöd för kvinnlig rösträtt, en mänsklig rättighet vi idag tack vare då har. Men 87 år senare finns fortfarande mycket kvar att stötta, så dagen behövs lika mycket nu som den gjordes då.
Jämlikhet mellan könen, jämställdhet, är en självklarhet som inte riktigt ännu är eller känns självklart. Jämställdhet är en svår fråga och samtidigt den enklaste. Det finns mycket som ryms under begreppet, många viktiga sakfrågor och andra kanske inte riktigt lika så, och tolkningarna är många.
Att möjligheterna på arbetsmarknaden för kvinnan ser annorlunda ut och att hon tjänar mindre än mannen är klart några av det viktigare frågorna. En ändring på dessa punkter skulle innebära ändring på många andra.
Att Anne-Marie Bergström är jämställdhetsombudsman är en annan, dock inte lika angelägen fråga. Jag bryr mig egentligen inte alls så mycket om termer och benämningar, känns som att det finns annat att använda tiden och energin till, men här känns mansavslutningen på ordet så otroligt fel. Varför ändrar man inte det? För visst låter Anne-Marie Bergström -en jämställdhetsombudsman illa? I aftonbladet och dagens NT tituleras hon mannen, vilket bränner till skarpt i hornhinnan. Överhuvudtaget tycker jag avslutningar som indikerar på det ena eller andra könet, när det är fullständigt oviktigt (vilket det oftast är) är fånigt. Vad spelar det för roll om vi undervisas av en lärarinna eller en lärare?
Jag menar inte att skillnader mellan oss helt ska suddas ut. Tvärtom så tror jag på olikheterna, framförallt mellan människor men även mellan könen och tycker dessa snarare ska hyllas. Men för det är många gånger om inte alltid betoning på könet väldigt onödig och bara till för att orsaka en rangordning i vilken det kvinnliga inte helt sällan hamnar längst ned. Ord och benämningar må vara petitesser bland många andra viktiga (-re) frågor, men de styr inställningen och tvärtom, vilket kan vara att tänka på i många sammanhang.
Kanske låter det hela motsägelsefullt, men detta är som sagt tankar idag och inte någon feministisk (om ens min) sanning.
Jag tror och tycker vi är olika men är av den bestämda uppfattningn att vi ska alla behandlas lika!

Inga kommentarer: